Chuyên mục: Tuyển Dụng

Tuyển thợ sản xuất thi công làm nhôm kính tại Hà Nội

Để mở rộng sản xuất kinh doanh và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao [...]

Tuyển thợ làm cơ khí sắt inox, mái tôn tại Hà Nội

Để mở rộng sản xuất kinh doanh và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao [...]